Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Stainless steel - G. Christoforidis S.A.
G. CHRISTOFORIDIS S.A. was established in 1985 in Thessaloniki, with the aim of constituting a complete stainless steel Service Center.

We hold in stock inox: Coils, Plates (also Perforated and Tear Plates), Sheets, Flat, Round, Square, Angle and Hollow Bars, Round and Rectangular Tubes, Manholes and a great range of Fittings.
Η Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την εμπορία ανοξείδωτου χάλυβα.

Στις αποθήκες μας διατηρούμε ανοξείδωτα: Ρολά, Φύλλα Λαμαρίνας (επίσης Διάτρητα και Πατώματος)Λάμες, Γωνίες, ’ξονες(στρόγγυλους, τετράγωνους, εξάγωνους, διάτρητους) Στρόγγυλους και Τετράγωνους σωλήνες, Ανθρωποθυρίδες και μεγάλη ποικιλία σε συνδέσμους και εξαρτήματα.